Derks Alles is Communicatie

Derks Alles is Communicatie gaat uit van de communicatie met jezelf en anderen. Hoewel ieder mens over een vrije wil beschikt, blijkt het niet altijd vanzelfsprekend om te bepalen wat je wilt of te doen wat goed voor je is. Filosofische vragen over wie je wilt zijn, en waarom, kunnen hier inzicht in geven. Ik begeleid je graag in het proces van persoonlijke groei met behulp van filosofische uitgangspunten. Ik ben filosoof en heb een bachelor in communicatie. Door mijn ervaring met training & coaching van groepen en individuele personen heb ik gemerkt hoe leuk het kan zijn om samen te werken aan ontwikkeling.

Derks Everything is Communication

DerksĀ  Everything is Communication is based on communication with yourself and others. Although every person has free will, it is not always obvious to decide what you want, or to do what is right for you. Philosophical questions about who you want to be, and why, can provide insight into this. I am happy to guide you through the process of personal growth with the help of philosophical principles. I am a philosopher and I have a bachelor's degree in communication. Through my experience with training & coaching of groups and individuals I have learned how much fun it can be to work together on development.

Lieneke Derks