Cursus Praktisch Filosofie: ‘wat is ‘goed’ om te doen?’ woensdagochtenden vanaf 5 oktober 2022

Cursus wijsgerige ethiek-wat is goed om te doen? woensdagochtenden vanaf 5 oktober 2022

Tijd: wekelijks 7 keer op woensdagochtend van 10-12 uur - vanaf woensdag 5 oktober 2022
Locatie: Eindhoven-stratum
Aanmelding: www.vu-eindhoven.nl

De cursus Praktische Filosofie gaat over filosofie voor elke dag. Filosofie komt voort uit verwondering. Letterlijk betekent filosofie het streven naar wijsheid. Samen bespreken we op welke verschillende manieren je naar onderwerpen kunt kijken, hoe je er een filosofisch standpunt over inneemt en ze praktisch kunt toepassen. In 7 wekelijkse bijeenkomsten staat in de cursus Wijsgerige Ethiek de vraag centraal: ‘Wat is goed om te doen?’ We hebben het over moraliteit: ‘Hoe kan ik handelen om een goed mens te zijn?’ en ‘Hoe word ik gelukkig?’ Op HAVO/VWO-niveau komt het gedachtegoed van filosofen over de ethiek aan de orde. Je hebt geen filosofische kennis nodig. We gaan het bijvoorbeeld hebben over waarden en betekenisgeving en over identiteit en autonomie. We verbinden de theorie aan allerlei alledaagse zaken. Over de filosofische dilemma’s die we tegenkomen gaan we samen elke keer in gesprek. Zin in een inspirerende en boeiende cursus Praktische Filosofie, in een gezellige, informele sfeer? Meld je aan op de website van Volksuniversiteit regio Eindhoven: www.vu-eindhoven.nl (Praktische Filosofie). Of geef je belangstelling aan met onderstaand contactformulier.

Aanmeldformulier