Cursus Praktische Filosofie – Wijsgerige antropologie vanaf zaterdag 5 oktober 2022

Cursus Praktische Filosofie - Wijsgerige Antropologie vanaf zaterdag 5-10-2022

Datum: vanaf zaterdag 5-10-2022
Locatie: Eindhoven, Stratum
Kosten: 175 euro

Vanaf zaterdag 5 oktober start een nieuwe cursus Praktische Filosofie. De centrale vraag die in de Wijsgerige antropologie gesteld wordt, is: 'Wat is de mens?'. In 7 wekelijkse informele, leuke en leerzame bijeenkomsten van 10.00 tot 12.00 uur houden we ons bezig met deze vraag, op basis van filosofie op HAVO/VWO niveau. Wil je weten hoe filosofen over de mens dachten en denken? Schrijf je in en verwonder je samen over het mens-zijn. Filosofie streeft naar wijsheid door middel van vragen waar je niet direct een antwoord op kunt geven, waar je het samen over hebt. We voeren elke bijeenkomst gesprekken over de leerstof van die week. Praktische filosofie is bedoeld als filosofie voor elke dag, we kijken met een filosofische blik naar de maakbaarheid van het leven, de versnellende tijd, social media, zelfsturing, identiteit, individualisme, fake news, keuzestress enzovoorts. Je leert op meerdere manieren naar onderwerpen te kijken en er een filosofisch standpunt over in te nemen. Deze cursus wordt georganiseerd door de Volksuniversiteit Eindhoven: https://www.vu-eindhoven.nl

Aanmeldformulier