Image

Wat is filosofie?

Er worden verschillende betekenissen aan filosofische onderdelen gegeven, waardoor een antwoord op deze vraag niet gemakkelijk is. Wat in elk geval bij filosofie hoort, is het stellen van vragen.

Categorische imperatief - grondslag van de moderne filosofie (Immanuel Kant 1724-1804)
NRC 20-07-2018
Decisions
Photo Ken Treloar / Unsplash
Photo Erol Ahmed / Unsplash
Hannah Arendt 'The Human Condition' (1958)
Gummbah
Jan Rotmans