Image

Wat is filosofie?

De vraag 'Wat is filosofie?' is een filosofisch vraagstuk op zichzelf.
Er worden verschillende betekenissen aan diverse onderdelen van de filosofie gegeven, waardoor een antwoord op die vraag niet gemakkelijk is. 

Wat in elk geval hoort bij filosofie is het stellen van vragen over dingen waarover je je verwondert.

Categorische imperatief - grondslag van de moderne filosofie (Immanuel Kant 1724-1804)
NRC 20-07-2018
Decisions
Photo Ken Treloar / Unsplash
Photo Erol Ahmed / Unsplash
Hannah Arendt 'The Human Condition' (1958)
Gummbah
Jan Rotmans