Interne communicatie

Creëer positieve interne communicatie

Wil je de interne merkidentiteit van je organisatie versterken? Als je je merk intern versterkt, wordt niet alleen het merk, maar ook de organisatie sterker. Derks Alles is Communicatie onderzoekt de huidige interne communicatie en geeft adviezen om door middel van training & coaching een positieve interne communicatie te creëren.

Interne ambassadeurs

Maak van medewerkers ambassadeurs door de externe en interne communicatie in lijn te brengen. Medewerkers in de organisatie zijn bepalend voor het succes in de markt. Als medewerkers het succes van de onderneming delen en het merk promoten, levert dit extra positieve zichtbaarheid op. Dit wordt employee advocacy genoemd.

Employee Advocacy

Een medewerker werkt aan het ‘eigen merk’ door content te verspreiden, onder meer via social media, als hij tevreden is over de organisatie. De passie voor het merk wordt offline & online gedeeld met het eigen netwerk, dat vaak nieuw is voor de onderneming. Bovendien zullen consumenten hun familie, vrienden en bekenden eerder vertrouwen dan een organisatie of merk.

Internal Branding

Employee advocacy creëer je door middel van internal branding. Door een sterke identificatie met het merk wordt ook de organisatie sterker. In een cultuur die vertrouwen uitstraalt, krijgen medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid voor hun online ambassadeurschap. Tegelijkertijd is vertrouwen in de eigen onderneming nodig, want bepaalde richtlijnen voor social media zijn nodig als houvast en kader.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Create positive internal communication

By strengthening the internal brand identity of your organization your brand and your organisation gets stronger. Derks Everything is Communication investigates current internal communication and advices on how to create positive internal communication through training & coaching.

Internal ambassadors

Turn employees into ambassadors by aligning external and internal communication. Employees in the organisation determine the success in the market. If employees share the success of the company and promote the brand, it will provide extra positive visibility. This is called employee advocacy.

Employee advocacy

Employees work on their "own brand" by distributing content, e.g. via social media, when they’re satisfied with the organisation. The passion for the brand is offline & online shared with their own network, which is often new to the company. Moreover, consumers will trust their family, friends and acquaintances rather than an organisation or brand.

Internal branding

Employee advocacy is created through internal branding. Identification with the brand also strengthens the organisation. In a culture that exudes confidence, employees can feel freedom and responsibility for their online ambassadorship. At the same time trust in the company is needed, because certain social media guidelines will be necessary. 

Contact us here