Derks Alles is Communicatie

Filosofische training en coaching bij Derks - Alles is Communicatie gaat over praktische filosofie. Wil je ook kennis en kunde van de filosofie in de alledaagse praktijk brengen? Je hoeft daar zelf geen filosoof voor te zijn. Wat filosofen ons leren voor ons dagelijkse leven, is voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar. Kom eens naar een filosofische bijeenkomst in de regio Eindhoven, neem deel aan een workshop Praktische Filosofie, geef je op voor een cursus Praktische Filosofie bij Volksuniversiteit regio Eindhoven en/of maak een afspraak voor filosofische coaching. Want samen denken brengt je op een inspirerende manier uit je 'comfort zone'. Filosofie is nog nooit zo leuk geweest! Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO.

Derks Everything is Communication

Philosophical training & coaching at Derks - Everything is Communication is about practical philosophy. Would you like to put knowledge and skills of philosophy into your own daily practice? You don't have to be a philosopher yourself to do so. What philosophers teach us for our daily lives is understandable to everyone, and acceccible. Join us for a philosophical evening, participate in a workshop Practical Philosophy, sign up for one of the courses on Practical Philosophy (www. vu-eindhoven.nl) and/or make an appointment for philosophical coaching. Thinking together takes you out of your 'comfort zone' in an inspiring way. Philosophy has never been this much fun! I am a member of the NOBCO professional association.

Lieneke Derks