Taalkunst

Taal en gevoel

Taalkunst creëert gevoel. Gevoelens van herkenning, herinnering, wensen en gevoelens waar geen woorden voor bestaan. Met 26 letters, associaties en ritme ontstaat de prachtige kunst met taal.

Laat je inspireren door een Pocket Poem

Pocket Poems van Derks Alles is Poëzie hebben uiteenlopende onderwerpen. Soms zijn het filosofische thema's zoals tijd en ruimte en de vrije wil, andere keren gaat hem om observaties uit het dagelijkse leven. De Pocket Poems die je bij Pakje Kunst koopt, hebben een geschikt formaat om ze bij je te houden, maar je kunt de gedichten ook aan de muur hangen of ergens neerzetten, om keer op keer te lezen. Een gedicht wordt steeds mooier! Lees hier meer over het aanschaffen van een Pocket Poem van Pakje Kunst, of een ander kunstwerk van zowel beeldende- als taalkunstenaars.

Taalkunst voor jou

Een bundel met gedichten die voor Pakje Kunst zijn geschreven, kun je hier bestellen.

Wil je je gevoel in een gedicht laten vangen? Neem contact op voor de mogelijkheden. Ook voor het laten drukken van gedichten op servies, tas en kleding.

Language and feeling

Language art creates feeling. Feelings of recognition, memory, wishes and feelings for which there are no words. With 26 letters, associations and rhythm, the beautiful language art inspires and amazes.

Be inspired by a Pocket Poem

Pocket Poems by Derks Alles is Poetry have a variety of subjects. Sometimes it concerns philosophical themes such as time & space and free will, or it concerns observations from daily life. The Pocket Poems you buy at Pakje Kunst are a suitable size to keep them with you, but you can also hang the poems on the wall or put them somewhere, to read again and again. A poem is getting more beautiful over time! Read more about purchasing a Pocket Poem from Pakje Kunst: www.pakjekunst.com. 

Language art for you

You can order a collection of poems written for Pakje Kunst here.

Do you want to have your own feelings captured in a poem? Contact us for the possibilities. Also for printing poems on crockery, bag and clothing.