Taalkunst

Taal en gevoel

Taalkunst creëert gevoel door middel van taal. Het kan een gevoel van herkenning opleveren, of herinneringen en wensen oproepen. Soms ontstaat een gevoel waar geen woorden voor bestaan. De manier waarop de woorden gebruikt worden, samen met de associaties en het ritme ervan, maken taalkunst.

Laat je inspireren door een Pocket Poem

Pocket Poems van Derks Alles is Poëzie hebben uiteenlopende onderwerpen. Zowel thema's zoals vergankelijkheid en de tijd komen voor, als observaties uit het dagelijkse leven. Pocket Poems koop je bij Pakje Kunst. De Pocket Poem is een mooi uitgevoerd gedicht om op zak te houden, of ergens op te hangen of neer te zetten, en om keer op keer te lezen. Lees hier meer over het aanschaffen van een Pocket Poem van Pakje Kunst, of een ander kunstwerk van zowel beeldende- als taalkunstenaars.

Taalkunst voor jou

Een bundel met gedichten die voor Pakje Kunst zijn geschreven, kun je hier bestellen.

Wil je je gevoel in een gedicht laten vangen en dit laten drukken op servies, tas of kleding? Het is ook mogelijk een gedicht op een Pocket Poem te laten maken van je eigen steekwoorden. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Language and emotions

Language art creates emotions through language. It can provide a sense of recognition, or evoke memories and wishes. Sometimes an emotion arises for which there are no words. The way in which the words are used, together with the associations and the rhythm, make language art.

Be inspired by a Pocket Poem

Pocket Poems by Derks Everyting is Poetry have different subjects. Themes such as transience and time occur as well as observations from daily life. You can buy Pocket Poems at Pakje Kunst. The Pocket Poem is a beautifully executed poem to keep in your pocket or to hang up your wall or put it down, and to read time and time again.

Language art for you

To order a collection of poems written for Pakje Kunst click here.

Do you want to capture your feeling in a poem and have it printed on crockery or clothing? You can also order a Pocket Poem made from your own catchwords.  Contact us here for the possibilities.