Training en coaching

Praat eens met een filosoof

Wil je je verder ontwikkelen? Dat kan met Praktische Filosofie. Praktische filosofie gaat over filosofische kennis en kunde die je toepast in het dagelijkse leven. Wil je leren over ethiek, of over de vraag 'Wat is de mens?' in een cursus? Ook filosofische coaching 1-op-1 is mogelijk. Praktische filosofie is bruikbaar bij vragen over wat je het beste kunt doen in lastige situaties, over welke baan of studie een goede keuze voor je zijn en andere thema's die de kwaliteit van je leven in grote mate bepalen. Met behulp van de beste denkers daag je je gedachten uit. Je leert jezelf, en anderen, nog beter begrijpen, en daardoor eveneens manieren waarop je (nog) beter kunt communiceren.

Worden wie je bent

Wat is een goed leven? Wat betekent het voor jou? Filosofische kennis is het uitgangspunt bij deze coaching. Als een rode draad worden de theorie├źn gebruikt tijdens de gesprekken en opdrachten. Neem voor filosofische training & coaching, op locatie of digitaal, contact op met Derks Alles is Filosofie.

Talk to a philosopher

Do you want to develop further? Try Practical Philosophy. Practical Philosophy is about philosophical knowledge and skills that can be applied in daily life. Would you like to learn more about ethics, or about the question 'What is man?' in a course? (Online) Philosophical coaching 1-on-1 is an option as well. You can use Practical Philosophy in dilemma's e.g. about which job or study you should choose, and other topics that determine the quality of your life to a large extent. Challenge your thoughts with the help of the best thinkers. You learn to understand yourself, and others, even better, and therefore also ways in which you can communicate (even) better.

Becoming who you are

What is a good life? What does it mean to you? Philosophical knowledge is the starting point for this coaching. The theories are used during discussions and assignments. For philosophical coaching, live or digitally, please contact Derks Alles is Communicatie here.

 

Bijeenkomst Plato & Co, met wisselende thema’s uit de Praktische Filosofie. Het thema voor donderdagavond 6-10-2022 is ‘autonomie’. Nadat praktisch filosofen vertellen over het gedachtegoed van filosofen over het thema, verkennen we samen het thema door een dilemma te bespreken. Informele bijeenkomst, geen filosofische kennis nodig. Na aanmelding ontvang je gegevens over de betaling en de locatie (toekenning van plaatsen op volgorde van aanmelding). Lees meer »

Workshop filosofische coaching. Samen met maximaal 8 anderen met behulp van filosofische theorie inzichten verwerven over het toepassen van Praktische Filosofie in het dagelijkse leven. Onderwerpen die behandeld worden zijn manieren van denken, autonomie, identiteit, waarden, normen en vrije wil. Filosofische kennis is niet nodig. Lees meer »

Cursus Praktische Filosofie – Wijsgerige Antropologie, 7 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur, maximale groepsgrootte 8 personen. Voor meer informatie en aanmelding: www.vu-eindhoven.nl. Lees meer »