Training en coaching

Praat eens met een filosoof

Vraag je je wel eens af: wat voor leven wil ik leiden? Passen mijn keuzes hierbij? Helder krijgen wat dit voor jou betekent, kan met behulp van filosofische coaching. Je daagt je gedachten uit, samen met je coach. Je brengt je leven in overeenstemming met waar je voor staat. Inzicht in je overtuigingen kan het ook gemakkelijker maken om doelen helder te krijgen en ze te behalen. Word wie je bent.

Persoonlijke groei

Door middel van filosofische uitgangspunten en kennis krijg je inzicht in je denken, wat je handelen bepaalt. Dit ontstaat door gesprekken te voeren en door bijvoorbeeld verwijzing naar relevante literatuur. Schrijf – en ademhalingsoefeningen, beweging en andere technieken kunnen deel uitmaken van dit proces.

Het is niet altijd gemakkelijk om met gevoelens om te gaan, energie te verdelen en te focussen. Iedereen kan wel eens hulp gebruiken. Inzicht in de communicatie met jezelf en anderen kan zorgen voor meer innerlijke rust. Neem voor filosofische training & coaching, op locatie of digitaal, contact op met Derks Alles is Filosofie.

Philosophical training & coaching

What is a valuable life? Conversation about what this means for you is possible with philosophical coaching. You improve your communication skills, with yourself and with others. You are increasingly bringing your life into line with what you stand for. Understanding your beliefs can also make it easier to get goals clear and achieve them. Become who you are.

Personal development

One can gain insight into thinking through philosophical principles and knowledge. This is created by conversation and, for example, reference to relevant literature. Writing and breathing exercises, movement and other techniques can be part of the process.

It is not always easy to deal with feelings, distribute energy and focus. Everyone can use some help now and then. Insight into communication with yourself and others can help to achieve more inner peace.  This is possible with philosophical training & coaching. Contact Derks Everything is Philosophy to inquire about the possibilities.

 

Maandelijkse filosofische bijeenkomst Plato & Co. Met deze keer als thema: ‘Het ‘kwaad’ is in wezen banaal’. Filosofische trainers Jolanda van de Luijtgaarden & Lieneke Derks vertellen wat filosofen over dit thema hebben gedacht en geschreven. Daarna wordt gezamenlijk een dilemma besproken rondom het thema. Lees meer »

Maandelijkse filosofische bijeenkomst Plato & Co. Met deze keer als thema: ‘Empathie als fundament van de samenleving’. Filosofische trainers Jolanda van de Luijtgaarden & Lieneke Derks vertellen wat filosofen over dit thema hebben gedacht en geschreven. Daarna wordt gezamenlijk een dilemma besproken rondom het thema. Lees meer »