Training en coaching

Praat eens met een filosoof

Vraag je je wel eens af: wat voor leven wil ik leiden? Passen mijn keuzes hierbij? Helder krijgen wat dit voor jou betekent, kan met behulp van filosofische coaching. Je daagt je gedachten uit, samen met je coach. Je brengt je leven in overeenstemming met waar je voor staat. Inzicht in je overtuigingen kan het ook gemakkelijker maken om doelen helder te krijgen en ze te behalen. Word wie je bent.

Persoonlijke groei

Door middel van filosofische uitgangspunten en kennis krijg je inzicht in je denken, wat je handelen bepaalt. Dit ontstaat door gesprekken, oefeningen en relevante literatuur, gericht op zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, experimenteren en spelen.

Iedereen kan af en toe hulp gebruiken. Neem voor filosofische training & coaching, op locatie of digitaal, contact op met Derks Alles is Filosofie.

Philosophical training & coaching

What is a valuable life to you? Would you like to talk it over with a philosopher? You can develop your connection with yourself, and others, and deepen them, by aligning your beliefs with your actions. Understanding your beliefs can also make it easier to get goals clear and achieve them. Enjoy becoming who you are.

Personal development

By means of philosophical principles and knowledge it is possible to gain more insight into your thinking, what determines your actions. This arises through conversations, exercises and relevant literature, aimed at self-reliance, personal responsibility, experimentation and play.

Everyone can use some support and help from time to time. For philosophical training & coaching, on location or digitally, contact Derks Alles is Filosofie.

 

Groepsbijeenkomsten Talentontwikkeling. Ontmoet gelijkgestemden en werk individueel én samen naar de ontwikkeling van jouw talenten. Drie gezellige bijeenkomsten met tips en oefeningen, die je daarna ook verder zelf kunt uitbouwen. Vraag vrijblijvend informatie: info@derksallesiscommunicatie.nl Lees meer »

Maandelijkse filosofische bijeenkomst Plato & Co. Met deze keer als thema: ‘Leven in tijden van versnelling’. Filosofische trainers Jolanda van de Luijtgaarden & Lieneke Derks vertellen wat diverse filosofen over dit thema hebben gedacht en geschreven. Daarna bespreken we een dilemma over het maandthema. Lees meer »